Telefon (77) 4606-423
(77) 4608-318
Fax (77) 4606-423

Witamy na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Niemodlinie

    Z dniem 1 stycznia 2008 roku, został utworzony, w miejsce zlikwidowanych w celu przekształcenia zakładów budżetowych gminy Niemodlin tj; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Niemodlinie i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Niemodlinie, jednostkę budżetową gminy Niemodlin o nazwie: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.
Dyrektorem zakładu został Kazimierz Górski. Funkcję swoją pełnił do dnia 31 marca 2010 roku. Z dniem 1 kwietnia 2010 roku obowiązki Dyrektora powierzono w drodze konkursu mgr inż. Adamowi Piętka.

   ZGKiM zajmuje się gospodarką komunalną, w zakres której wchodzi utrzymanie dróg gminnych, zieleni miejskiej i infrastruktury miejskiej. Do zadań zakładu należy również prowadzenie i utrzymywanie urządzeń oczyszczalni ścieków, 5 stacji uzdatniania wody, przepompowni oraz infrastruktury kanalizacji i infrastruktury wodociągowej.

 

07.06.2018r.

W załączniku informacja dla mieszkańców Wspólnoty/ Spółdzielni Mieszkaniowej o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

    ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


04.06.2018r.

    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

(Wyznaczone do najmu pomieszczenie gospodarcze (komórka) o pow 3,87m2 przeznaczone jest do najmu jako dodatkowe pomieszczenie gospodarcze do lokalu mieszkalnego.)

    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

(Wyznaczone do dzierżawy część działki o pow. 8,82m2 przeznaczona jest na dzierżawe terenu z preznaczeniem pod kiosk handlowy.)

    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

(Wyznaczona do najmu część korytarza o pow. 1,70m2 przeznaczone jest do najmu  jako dodatkowe pomieszczenie gospodarczedo lokalu mieszkalnego)


 30.05.2018r.

     Decyzja- Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Niemodlin 2018


 26.04.2018r.

 

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2015 roku ZGKiM w Niemodlinie zostaje przeniesiony do Gościejowic Małych 12 (oczyszczalnia ścieków). Nowy numer telefonu to 77 4606 423.

Dział komunalno- mieszkaniowy pozostaje w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3 w Niemodlinie. Numer telefonu 77 4606 318.