Telefon (77) 4606-423
(77) 4606-318
Fax (77) 4606-423

Witamy na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Niemodlinie

    Z dniem 1 stycznia 2008 roku, został utworzony, w miejsce zlikwidowanych w celu przekształcenia zakładów budżetowych gminy Niemodlin tj; Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Niemodlinie i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Niemodlinie, jednostkę budżetową gminy Niemodlin o nazwie: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.
Dyrektorem zakładu został Kazimierz Górski. Funkcję swoją pełnił do dnia 31 marca 2010 roku. Z dniem 1 kwietnia 2010 roku obowiązki Dyrektora powierzono w drodze konkursu mgr inż. Adamowi Piętka.

   ZGKiM zajmuje się gospodarką komunalną, w zakres której wchodzi utrzymanie dróg gminnych, zieleni miejskiej i infrastruktury miejskiej. Do zadań zakładu należy również prowadzenie i utrzymywanie urządzeń oczyszczalni ścieków, 5 stacji uzdatniania wody, przepompowni oraz infrastruktury kanalizacji i infrastruktury wodociągowej.
 

23.03.2017r.

OGŁOSZENIE

W nocy dnia 30/31.03.2017 r. od godz. 2300 do około godz. 500  wystąpi przerwa w dostawie wody w Niemodlinie, Szydłowcu Śl., Gościejowicach, Gościejowicach Małych, Sadach, Wydrowicach, Rzędziwojowicach i Lipnie. Przerwa ta spowodowana jest realizacją inwestycji polegającej na podłączeniu do istniejącej sieci wodociągowej na ul. Boh. Powst. Śl. przy nr 38 nowego rurociągu. W wyniku prac, a następnie płukania sieci wodociągowej może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

ogłoszenie.pdf


27.02.2017r.

Informujemy że woda z ujęcia wody Roszkowice - zasilającego następujące miejscowości: Roszkowice, Rogi, Góra, Rutki, Molestowice, Krasna Góra, Tarnica, Tłustoręby, Góra Mała jest zdatna do picia bez przegotowania.

                                                      więcej w dziale ogłoszenia


23.02.2017r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na wykonanie 500 szt. świeczki promocyjnej w ramach realizowanego projektu pn.: „Transgraniczne dziedzictwo rodu Praschma” finansowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

                                                       więcej w dziale przetargi


09.02.2017r.

Komunikat w sprawie jakości wody w wodociągu grupowym Roszkowice

Komunikat.pdf

Sanepid-komunikat.pdf

Badania wody.pdf


16.11.2016r.

Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części położonej w Niemodlinie przy ul. Drzymały... więcej w dziale przetargi 

 

23.10.2015r.

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2015 roku ZGKiM w Niemodlinie zostaje przeniesiony do Gościejowic Małych 12 (oczyszczalnia ścieków). Nowy numer telefonu to 77 4606 423.

Dział komunalno- mieszkaniowy pozostaje w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3 w Niemodlinie. Numer telefonu 77 4606 318.