Telefon (77) 4606-423
(77) 4608-318
Fax (77) 4606-423

Organizacja zakładu


Do naszych podstawowych zadań należy:

1.  W zakresie gospodarki wodno – ściekowej


  - Zaopatrzenie ludności w  wodę oraz przyjmowanie, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitarnych,

  - Eksploatacja urządzeń wodno – ściekowych
          
  - Utrzymanie stałej zdolności eksploatacyjnej Stacji Uzdatniania Wody, Oczyszczalni Ścieków i sieci wodno – kanalizacyjnej,
         
  - Dokonywania odczytów wodomierzy i inkasowania należności z tytułu dostarczenia wody i odebranych ścieków,
         
  - Prowadzenia działalności dotyczących:

* Wykonywania nowych przyłączy

*  Remontów i konserwacji urządzeń i sieci wodno – kanalizacyjnych

*  Uzgodnień dokumentacji technicznej i odbiorów technicznych

2.  W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

         

1.      Przedmiot działania i podstawowe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej:

1.1.   Administrowanie, eksploatacja i remonty zasobów komunalnych.

1.2.   Zagospodarowanie i właściwe utrzymanie terenów przynależnych do budynków
i budowli komunalnych.

1.3.   Zapewnienie dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości.

1.4.   Prowadzenie wszelkich spraw związanych z wynajmowaniem lokali, z wyjątkiem wyznaczania najemcy.

1.5.   Naliczanie i przyjmowanie opłat czynszowych oraz windykacja tych należności.

1.6.   Reprezentowanie Gminy Niemodlin, jako właściciela lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych.

 

2.      Przedmiot działania i podstawowe zadania w zakresie gospodarki komunalnej:

2.1.   Utrzymanie komunalnych terenów zielonych.

2.2.   Sprzątanie terenów komunalnych i opróżnianie koszy ulicznych.

2.3.   Organizowanie wywozu segregowanych nieczystości stałych.

2.4.   Administrowanie nieruchomości położonej przy ul. Drzymały w Niemodlinie tj. plac handlowy (targowisko miejskie „Manhatan”) i budynek szaletu publicznego.