Telefon (77) 4606-423
(77) 4608-318
Fax (77) 4606-423

Zgłaszanie awarii

Całodobowy numer alarmowy : 994

ZGKiM w Niemodlinie
/od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 15.00/:
77 4606 318

Oczyszczalnia ścieków:
/godz. od 15.00 do 7.00/: 77 4606 423

Stacja uzdatniania wody
/godz. od 15.00 do 7.00/: 77 4606 322

Telefony komórkowe:

660 744 110- sprawy związane z awariami w budynkach administrowanych przez ZGKiM w Niemodlinie

606 671 548- pogotowie wod-kan. monterzy