Telefon (77) 4606-423
(77) 4606-318
Fax (77) 4606-423

Druki do pobrania

 

 • Pobierz

   Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan

 • Pobierz
   
  Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody odbioru ściekow
 • Pobierz
  plik word Wniosek o odbiór i zawarcie umowy
 • Pobierz
  plik word Wniosek na zawarcie umowy
 • Pobierz
  plik word WNIOSEK o wyrazenie zgody na montaż podlicznika
 • Pobierz
  Informacja konsumencka
 • Pobierz
  plik word Oświadczenie do wniosku o wynajem lokalu
 • Pobierz
  plik word Druk wniosku o wynajem lokalu
 • Pobierz
  UCHWAŁA NR LX/348/18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
  z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemodlin 

 • Pobierz
  Uchwała nr XLVII/275/17 - z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niemodlin
 • Pobierz
  Uchwała nr XXXIV/194/16 z dnia 22 grudnia 2016r.
  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niemodlin
 • Pobierz
  Uchwała nr XII/67/07 z dnia 26 września 2007 r.w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Pobierz
  Druk wniosku o wynajem lokalu
 • Pobierz
  Uchwała nr XIX/118/08
  zmieniająca uchwałę w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niemodlin
 • Pobierz
  Uchwała nr XXIX/235/05
  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niemodlin
 • Pobierz
  Uchwała nr XXXIX/309/06
  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
 • Pobierz
  Uchwała nr XIII/75/07
  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej w drodze przekształcenia zakładów budżetowych
 • Pobierz
  Uchwała nr XXIX/124/08
  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych