Telefon (77) 4606-318
(77) 4608-419
Fax (77) 4606-318

POWRÓT

02.11.2018r.

    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

 


 

29.08.2018r.

 


26.07.2018r.

    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA


07.06.2018r.

W załączniku informacja dla mieszkańców Wspólnoty/ Spółdzielni Mieszkaniowej o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

    ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


 04.06.2018r.

    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

(Wyznaczone do najmu pomieszczenie gospodarcze (komórka) o pow 3,87m2 przeznaczone jest do najmu jako dodatkowe pomieszczenie gospodarcze do lokalu mieszkalnego.)

    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

(Wyznaczone do dzierżawy część działki o pow. 8,82m2 przeznaczona jest na dzierżawe terenu z preznaczeniem pod kiosk handlowy.)

    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

(Wyznaczona do najmu część korytarza o pow. 1,70m2 przeznaczone jest do najmu  jako dodatkowe pomieszczenie gospodarczedo lokalu mieszkalnego)

 


 30.05.2018r.

     Decyzja- Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Niemodlin 2018

 


26.04.2018r.


04.04.2018r.


 20.03.2018r.

     WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

(Nieruchomość położona w Niemodlinie, działka nr 583 z k.m.9
o pow. 0,1388 ha (Bp). Nieruchomość stanowi własność Gminy Niemodlin.)


 

15.03.2018r.

     WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

(Przeznaczone do najmu pomieszczenia użytkowe mieszczą się w budynku użyteczności publicznej położonym w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 3 posadowionym na działce nr 888/1 z k. m. 11
o pow. 0,8376ha.)

 


07.03.2018r.


 

16.02.2018r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania „Modernizacji układu napowietrzania dla dwóch SBR na oczyszczalni ścieków
w Gościejowicach Małych”.>>> PLIK PDF


12.02.2018r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - marzec 2018

 


Zawiadomienie

 o zmianie cen i stawek opłat za wodę i odbiór ścieków od dnia 1 lutego 2018 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/275/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Niemodlinie zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niemodlin w okresie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.

Cena za 1 m3 dostarczanej wody    5,26 zł/m³ brutto

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków bytowych    6,99 zł/m³ brutto

Opłata abonament. dla odbiorców posiadających wodomierz główny    7,15 zł brutto /miesiąc

Opłata abonament. dla odb. posiadających wodom. główny i dodatkowy    8,23 zł brutto /miesiąc

Opłata abonam. dla odbiorców z lokali w budynkach wielolokalowych    4,26 zł brutto /miesiąc

Opłata abonamentowa za odprowadzanie ścieków do kanalizacji    5,12 zł brutto /miesiąc


14.12.2017r.

dzierżawa terenu na targowisku

dzierżawa terenu przy ul. Podwale

komórka ul. Drzymały 17

lokal użytkowy ul. Wojska Polskiego 3


OGŁOSZENIE

UWAGA !

POJAWILI SĘ FAŁSZYWI PRACOWNICY ZGKiM

Informujemy, że żaden z pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie nie jest upoważniony do przyjmowania wpłat gotówkowych w domach naszych klientów.

Przypadki takich działań należy zgłosić bezpośrednio na policję lub do naszego zakładu.

ogłoszenie.pdf

 

 

09.11.2017r.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
w miesiącach listopad i grudzień 2017 r.


 

19.10.2017r.

Burmistrz Niemodlina

49-100 Niemodlin, ul. Boh. Powstań Śl. 37

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajdują się:

1)      wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieokreślony w drodze nieograniczonego przetargu ustnego tj. część dz. nr 1001/1 z k.m.11 o pow. 91,00 m², poł. w Niemodlinie, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy;

2)      wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na czas nieoznaczony w drodze ograniczonego do mieszkańców Gminy Niemodlin przetargu ustnego tj. lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 85,42 m², w tym pow. mieszkalnej 64,34 m², znajdujący się w budynku nr 8 przy ul. Rynek w Niemodlinie, na dz. nr 564 z k.m.9 o pow. 0,0537 ha, z przeznaczeniem, jako najem lokalu mieszkalnego (strefa I).

Informacji udziela ZGKiM w Niemodlinie tel. 77/ 4 606 318.


27.09.2017r.

KOMUNIKAT

 

            Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie z dnia 27.09.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi podawanej do sieci z wodociągu publicznego w Michałówku zasilającego następujące miejscowości: Michałówek, Sosnówka, Grodziec I, Grodziec II.

         Informujemy, że na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu z dnia 27.09.2017 r. znak HK.43260.14.11.2017.ŻB  - woda w w/w miejscowościach jest zdatna do spożycia.

Komunikat ZGKiM

Komunikat PPIS


 

26.09.2017r.

OGŁOSZENIE

W dniu 27 września 2017 r. od godz. 1500 do godz. 1900 wystąpi przerwa w dostawie wody w Niemodlinie na ul. Reymonta, Żeromskiego, Tysiąclecia, Oś. Piastów nr 15-17, 18-21, 22-24, 25-28, H. Sienkiewicza, B. Prusa, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, M. Dąbrowskiej, I. Kraszewskiego, J. Kochanowskiego, F. Chopina, w. Lutosławskiego, I. Paderewskiego, G. Bacewicz, K. Szymanowskiego, S. Moniuszki, H. Wieniawskiego i Sadach. Spowodowane jest to modernizacją sieci wodociągowej na ul. Reymonta W wyniku prac i płukania sieci nastąpi chwilowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

ogłoszenie


 20.09.2017r.


19.09.2017r.

Burmistrz Niemodlina

49-100 Niemodlin, ul. Boh. Powstań Śl. 37

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajdują się:

1)      wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym tj. część dz. nr 1001/1
z k.m.11
o pow. 10,00 m², poł. w Niemodlinie, na której usytuowany jest garaż blaszany;

2)      wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do
3 lat tj.
pomieszczenie gospodarcze (komórka) o pow. 4,73 m² usytuowane w ciągu budynku gospodarczego, na dz. nr 1069/3
z k.m.13 o powierzchni 0,1521 ha, poł.
w Niemodlinie z przeznaczeniem, jako najem dodatkowych pomieszczeń gospodarczych do lokali mieszkalnych.

Informacji udziela ZGKiM w Niemodlinie tel. 77/ 4 606 318.


8.09.2017r.

Informuję, że w Niemodlinie przy ulicach Bocznej, Podgórnej,
Brzeskiej i Zielonej została zakończona budowa sieci kanalizacji
sanitarnej. W związku z tym konieczne jest przyłączenie budynków
położonych przy w/w ulicach do wybudowanej kanalizacji sanitarnej.
Odcinek przyłącza od budynku do granicy nieruchomości winien być
wykonany kosztem i staraniem jego właściciela. Zabrania się
podłączania szamba do kanalizacji sanitarnej. Wewnętrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej winna być bezpośrednio włączona do
wykonanego przez Gminę Niemodlin kanału. Kopię mapy z trasą
przyłącza do poszczególnych budynków można otrzymać w Urzędzie
Miejskim w Niemodlinie w pok. nr 39.
Po wykonaniu przyłącza, przed zasypaniem gruntem, należy
zgłosić go do odbioru przez przedstawiciela Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie. Proszę zatem o
niezwłoczne przyłączanie budynków do wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej .
Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3,
tel. 077/ 46 06 423 wew. 23 lub w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie,
tel. 077/ 46 06 295, wew. 230.

zawiadomienie.pdf


 9.06.2017r.

Burmistrz Niemodlina

49-100 Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. 37

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajdują się:

1)      wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym tj.: lokal użytkowy, mieszczący się w budynku użyteczności publicznej położonym przy 
ul. Wojska Polskiego 3 w Niemodlinie posadowionym na działce nr 888/1 z k. m. 11 stanowiącym wraz z działką własność Gminy Niemodlin, o powierzchni 17,30 m2, położony na parterze ww. budynku;

2)      wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym tj.: nieruchomość o powierzchni 18,90 m2 położona w Niemodlinie przy ul. 700-lecia Niemodlina stanowiąca część działki nr 70/16 z k. m. 3 o pow. 0,0084 ha będącej własnością Gminy Niemodlin;

3)      wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego tj.: część działki nr 575/4 z k. m. 9, o pow. 12,50 m2, 18,90 m2 i 10,00 m2, stanowiącej własność Gminy Niemodlin położonej w Niemodlinie przy ul. Drzymały.

 

Informacji udziela ZGKiM w Niemodlinie tel. 77/ 4 606 318.

24.04.2017r.

23.03.2017r.

OGŁOSZENIE

W nocy dnia 30/31.03.2017 r. od godz. 2300 do około godz. 500  wystąpi przerwa w dostawie wody w Niemodlinie, Szydłowcu Śl., Gościejowicach, Gościejowicach Małych, Sadach, Wydrowicach, Rzędziwojowicach i Lipnie. Przerwa ta spowodowana jest realizacją inwestycji polegającej na podłączeniu do istniejącej sieci wodociągowej na ul. Boh. Powst. Śl. przy nr 38 nowego rurociągu. W wyniku prac, a następnie płukania sieci wodociągowej może nastąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

ogłoszenie.pdf


10.03.2017r.

Burmistrz Niemodlina

49-100 Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. 37

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym tj. lokal użytkowy, mieszczący się w budynku użyteczności publicznej położonym przy ul. Wojska Polskiego 3 w Niemodlinie posadowionym na działce nr 888/1 z k. m. 11 stanowiącym wraz z działką własność Gminy Niemodlin, o powierzchni 25,00 m2, położony na I piętrze ww. budynku. Informacji udziela ZGKiM w Niemodlinie tel. 77/ 4 606 318.

 


27.02.2017r.

Informujemy że woda z ujęcia wody Roszkowice - zasilającego następujące miejscowości: Roszkowice, Rogi, Góra, Rutki, Molestowice, Krasna Góra, Tarnica, Tłustoręby, Góra Mała jest zdatna do picia bez przegotowania.

Kliknij komunikat aby powiększyć


 

20.02.2017r.

Burmistrz Niemodlina

49-100 Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. 37

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym tj. dziesięć pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 143,20 m2, w tym: 2,55 m2(toaleta dla uczestników), 2,65 m2 (toaleta dla personelu), 6,80 m2 (pomieszczenie gospodarcze), 18,95 m2(pomieszczenie do rehabilitacji), 15,85 m2 (pomieszczenie biurowe), 23,15 m2 (sala klubowa), 16,10 m2(pomieszczenie pielęgniarki), 14,90 m2 (pomieszczenie do leżakowania), 24,65 m2 (pomieszczenie kuchni wraz z salą zajęciową), 17,60 m2 (pomieszczenie biurowe na I piętrze). Przedmiotowe pomieszczenia mieszczą się w budynku użyteczności publicznej położonym przy ul. Wojska Polskiego 3 w Niemodlinie posadowionym na działce nr 888/1 k. m. 11 stanowiącym wraz z działką własność Gminy Niemodlin.

 

Informacji udziela ZGKiM w Niemodlinie tel. 77/ 4 606 318.

 

 


 

09.02.2017r.

Komunikat w sprawie jakości wody w wodociągu grupowym Roszkowice

Komunikat.pdf

Sanepid-komunikat.pdf

Badania wody.pdf


06.02.2017r.

Burmistrz Niemodlina

49-100 Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. 37

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:

- lokal użytkowy o powierzchni 30,39 m2 mieszczący się w budynku użyteczności publicznej położonym w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, posadowionym na działce nr 431/4 z k. m. 8, stanowiącym wraz z działką współwłasność Gminy Niemodlin.

Informacji udziela ZGKiM w Niemodlinie tel. 77/ 4 606 318.


5.01.2017r.

Pobierz
Uchwała nr XXXIV/194/16 z dnia 22 grudnia 2016r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niemodlin


 

 

 

 

3.11.2016r.

Informujemy, że od dnia 07.11.2016r. do dnia 27.11.2016r. prowadzone będzie płukanie sieci wodociągowej od godz.22 do godz. 6 zgodnie z załączonym harmonogramem. 

Płukanie sieci wodociągowej

Plan płukania sieci wodociągowej


26.10.2016r.

         Informujemy, że na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu z dnia 26.10.2016r.
woda w n/w miejscowościach jest zdatna do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu

Komunikat ZGKiM w Niemodlinie


 13.10.2016r.

KLKIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆJednocześnie informujemy że woda w pozostałych miejscowościach Gminy Niemodlin jest zdatna do picia.


20.09.2016r.


16.09.2016r.

 

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017


 

 

 

14.09.2016r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista w Dziale Księgowości w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin

załącznik 1    załącznik 2


 

 

29.07.2016r.

 


Burmistrz Niemodlina

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajdują się:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:

- część działki nr 573/3 k. m. 9, o pow. 5,25 m2 i 8,06 m2, stanowiącej własność Gminy Niemodlin położonej w Niemodlinie przy ul. Drzymały z przeznaczeniem na postawienie wiat.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:

- pomieszczenie strychowe o pow. 9,90 m2 stanowiące własność Gminy Niemodlin, położone w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Opolskiej 10 w Niemodlinie na działce nr 992/2 k. m. 11.

 

 Informacji udziela ZGKiM w Niemodlinie tel. 77/ 4 606 318.

 


 

18.07.2016r.

 

AKCJA ZADYMIANIA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ


 

Od sierpnia br. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie wraz zę Strażą Miejską rozpocznie akcję zadymiania miejskiej sieci kanalizacyjnej, mającą na celu zlokalizowanie nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych na terenie naszego miasta. Więcej informacji w załączniku.

  

 

                                                                                    Plik PDF

 


 

 

30.06.2016r.

Prośba o ograniczenie zużycia wody wykorzystywanej do podlewania

         W związku z utrzymującymi się od kilku dni wysokimi temperaturami i brakiem opadów deszczu zwracamy się
z prośbą do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody dostarczanej do gospodarstw domowych gminną siecią wodociągową, a w szczególności do ograniczenia zużycia wody do podlewania ogródków.

Plik PDF


 

 

17.06.2016r.

 

       Płukanie sieci wodociągowej

 

         Informujemy, że od dnia 22.06.2016r. do dnia 14.06.2016r. prowadzone będzie płukanie sieci wodociągowej od godz.22 do godz. 6 zgodnie z załączonym harmonogramem.  

 

 załącznik 1          załącznik 2


 

28.04.2016r.

       Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania:

1.   Prace renowacyjne, na 25-u wylotach kanalizacji deszczowej, na terenie miasta Niemodlin

2.   Udrożnienie rowów melioracyjnych o łącznej długości około 1500 m

Więcej informacji w załącznikach:

  zaproszenie

  załącznik nr 1

 


 

 

19.04.2016r.

 

 ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Informujemy, że w dniach: 4-6 maja 2016r. odbędzie sie zbiórka odpadów wielkogabarytowych >>>>>>
plik PDF


 

18.03.2016r.

 

 lNFORMACJA O WYNlKACH NABORU
na stanowisko Głównego Księgowego w zakładzie Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie>>>>>>
plik PDF

 

 


04.03.2016r.

 

     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY - więcej informacji w załączniku (plik PDF)

 


 

08.02.2016r.

Badania wody- SUV Niemodlin

Protokół z dnia 8.12.2015r.- wersja PDF


 

25.01.2016r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie informuje, iż od dnia  01.02.2016r. na terenie Gminy Niemodlin obowiązują nowe ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Cena za 1m3 dostarczonej wody

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka miary

Cena

netto

brutto

1

2

3

4

1.      Gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, przemysł, gastronomia, handel, usługi, Gmina za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy oraz pozostałe.

zł/ m3

4,42

4,77

Stawki opłat abonamentowych dla odbiorców wody

Opłata

Jednostka miary

Cena

netto

brutto

1

2

3

4

Opłata abonamentowa dla odbiorców posiadających wodomierz główny

  / miesiąc

6,62

7,15

Opłata abonamentowa dla odbiorców posiadających wodomierz główny i dodatkowy

  / miesiąc

7,62

8,23

Opłata abonamentowa dla odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych zgodnie
z zawartą umową

  / miesiąc

3,87

4,18

Ceny za 1m3 odprowadzanych ścieków

Taryfowa grupa odbiorców

Jedn. miary

Cena

netto

brutto

1

2

3

4

2.      Gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, przemysł, gastronomia, handel, usługi oraz pozostałe.

zł/ m3

5,56

6,00

Stawki opłat abonamentowych dla odbiorców odprowadzających ścieki

Rodzaj abonamentu

Jedn. miary

Cena

netto

brutto

1

2

3

4

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki kanalizacją grawitacyjną
i grawitacyjno – tłoczn
ą

zł / miesiąc

4,68

5,05

 
23.10.2015r.

INFORMACJA

   Informujemy, że od dnia 1 listopada 2015 roku ZGKiM w Niemodlinie zostaje przeniesiony do Gościejowic Małych 12 (oczyszczalnia ścieków). Nowy numer telefonu to 77 4606 423.

  Dział komunalno- mieszkaniowy pozostaje w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 3 w Niemodlinie. Numer telefonu 77 4606 318.

 

01.07.2015r.

INFORMACJA

    ZGKiM w Niemodlinie informuje, że od dnia 01.07.2015r. wszystkie sprawy związane z wydawaniem warunków technicznych przyłączy do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej załatwiane będą w Gościejowicach Małych 12. Tel. kontaktowy: 77 4606 423.

 
30.12.2015r.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2015 roku (czwartek) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie
będzie czynny do godziny 12.00.


 

 

11.12.2015r.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 roku (czwartek) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie będzie nieczynny.09.12.2015r.

INFORMACJA

       W dniu 10 grudnia 2015 r. od godz. 730 do godz. 1300 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Brzęczkowice, Jaczowice, Jakubowice i Grabin. Spowodowane jest to realizacją inwestycji polegającej na podłączeniu do istniejącej sieci wodociągowej na ul. 700-Lecia Niemodlina przy SUW w Niemodlinie nowego rurociągu. W wyniku prac i płukania sieci nastąpi chwilowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

informacja w wersji pdf


29.09.2015r.

     W dniach 26-28 października 2015r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Niemodlin

pobierz harmonogram  


 

31.03.2015r.

 

ZBIÓRKA GABARYTÓW:

 

 

Informujemy, że w dniach:

 

– 28 kwietnia 2015 r. (wtorek) na terenie miasta Niemodlina,
– 29 kwietnia 2015 r. (środa) z terenu sołectw Gminy Niemodlin,

firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. dokona nieodpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (z wyjątkiem opon i ram okiennych z szybami). 
   W związku z powyższym, prosimy mieszkańców Gminy Niemodlin o wystawienie w przeddzień wyznaczonych powyżej terminów, ww. odpadów w obrębie ustawionych przy budynkach pojemników do wywozu nieczystości komunalnych w taki sposób, aby były one widoczne, nie utrudniały komunikacji i były łatwe do załadunku.

Następna zbiórka odbędzie się jesienią.

 

 


 

20.03.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

      Informuję, że Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział
w Zabrzu Rejon Dystrybucji Gazu w Brzegu zawiadamia odbiorców gazu, że w okresie od dnia 23.03.2015 r. do 28.03.2015 r. będzie prowadzona akcja wzmożonego nawaniania gazu mająca na celu wykrycie wszystkich nieszczelności na sieciach i domowych instalacjach gazowych, a tym samym poprawę bezpieczeństwa eksploatacji domowych urządzeń gazowych. W związku
z powyższym proszę odbiorców gazu o zgłaszanie wszelkich nieszczelności wykrytych na instalacjach gazowych wewnątrz budynków do ZGKiM w Niemodlinie tel. 77/ 4 606 318. Nieszczelności wykryte na zewnętrznych sieciach gazowych należy zgłaszać do Rejonu Dystrybucji Gazu pod numerem telefonu Pogotowia Gazowego 992 lub 77/ 416 23 17
.

                                                           /DYREKTOR/
                                                       mgr inż. Adam Piętka


 

23.12.2014r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie informuje, iż od dnia  01.01.2015r. na terenie Gminy Niemodlin obowiązują nowe ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Cena za 1m3 dostarczonej wody

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka miary

Cena

netto

brutto

1

2

3

4

1.      Gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, przemysł, gastronomia, handel, usługi, Gmina za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy oraz pozostałe.

zł/ m3

4,34

4,69

Stawki opłat abonamentowych dla odbiorców wody

Opłata

Jednostka miary

Cena

netto

brutto

1

2

3

4

Opłata abonamentowa dla odbiorców posiadających wodomierz główny

  / miesiąc

6,62

7,15

Opłata abonamentowa dla odbiorców posiadających wodomierz główny i dodatkowy

  / miesiąc

7,62

8,23

Opłata abonamentowa dla odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczanych zgodnie
z zawartą umową

  / miesiąc

6,00

6,48

Ceny za 1m3 odprowadzanych ścieków

Taryfowa grupa odbiorców

Jedn. miary

Cena

netto

brutto

1

2

3

4

2.      Gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, przemysł, gastronomia, handel, usługi oraz pozostałe.

zł/ m3

5,39

5,82

Stawki opłat abonamentowych dla odbiorców odprowadzających ścieki

Rodzaj abonamentu

Jedn. miary

Cena

netto

brutto

1

2

3

4

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki kanalizacją grawitacyjną
i grawitacyjno – tłoczn
ą

zł / miesiąc

4,56

4,92

 
07.11.2014r.


Informujemy, że w dniu 10 listopada 2014 roku (poniedziałek)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie będzie nieczynny.

 

 

16.09.2014r.

 

ZBIÓRKA GABARYTÓW:

 

 

Informujemy, że w dniu:

 

– 17 października 2014 r. (piątek) na terenie miasta Niemodlina,
– 20 października 2014 r. (poniedziałek) z terenu sołectw Gminy Niemodlin

 

firma REMONDIS Gliwice Sp. z o. o. dokona nieodpłatnego odbioru odpadów o dużych gabarytach, z wyjątkiem opon i ram okiennych
z szybami oraz elektrośmieci.
W związku z powyższym, prosimy mieszkańców Gminy Niemodlin
o wystawienie w przeddzień wyznaczonych powyżej terminów,
 ww. odpadów w obrębie ustawionych przy budynkach pojemników do wywozu nieczystości komunalnych w taki sposób, aby były one widoczne, nie utrudniały komunikacji i były łatwe do załadunku.

 

NASTĘPNA ZBIÓRKA GABARYTÓW W MARCU 2015 ROKU.

 


26.08.2014r.

 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Regulamin PSZOK

07.08.2014r.

 

         Informujemy, że w dniu 08.08.2014 r. od godz. 23:00 będą prowadzone prace związane z modernizacją sieci wodociągowej pod konstrukcją mostu w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego. Prace będą prowadzone do godzin porannych w dniu 09.08.2014 r. W czasie prac zostanie zmniejszone ciśnienie wody w sieci co może powodować przerwy w dostawie wody. Ponadto po zakończeniu prac może wystąpić pogorszona jakość wody — za co przepraszamy.


22.07.2014r.

Burmistrz Niemodlina

           49-100 Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl.37

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejski w Niemodlinie
i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego na stawkę czynszu najmu za 1m2 garażu o powierzchni 24,20 m2 położonego w budynku przy ul. Drzymały 15 w Niemodlinie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego na stawkę czynszu za
1m2 powierzchni użytkowej terenu, przeznaczonego  pod kioski handlowe, położonego  przy ul. Drzymały w Niemodlinie.

Informacji udziela ZGKiM w Niemodlinie, tel. 77/ 4 606 318.


09.05.2014r.

PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

Informujemy, że od dnia 12.05.2014 r. do dnia 21.05.2014 r. prowadzone będzie płukanie sieci wodociągowej w od godz. 2200
do godz. 600 zgodnie z załączonym harmonogramem. W czasie płukania sieci może wystąpić brak wody, a po płukaniu może wystąpić pogorszona jej jakość – za co przepraszamy.

 

WIOSENNY  PLAN  PŁUKANIA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ I ETAP (eksploatowanej przez ZGKiM w Niemodlinie) w miesiącu maju 2014 r.

Data płukania                                   Terenowy zakres płukania

12.05.2014 r.            

 Niemodlin – Gościejowice – Rzędziwojowice.

13.05.2014 r.            

 Niemodlin ul. Opolska – kierunek na Opole. Niemodlin ul. Opolska – kierunek ul. Gościejowicka, Gościejowice i Rzędziwojowice.

14.05.2014 r.           

  Niemodlin ul. Opolska – osiedle „Liściaste”.

15.05.2014 r.             

Niemodlin ul. Opolska – kierunek ul. Dąbrowszczaków –  Osiedle PIASTÓW. Niemodlin ul. Reymonta – osiedle POETÓW - kierunek Sady.

16.05.2014 r.          

   Niemodlin ul. Aleja Wolności – kierunek Wydrowice. Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. – ul. Korfantego.

19.05.2014 r.            

 Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. – ul. Daszyńskiego – kierunek Lipno.     Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. – kierunek Brzęczkowice- Jaczowice - Jakubowie - Grabin.

20.05.2014 r.            

 Miejscowość Grabin.

21.05.2014 r.            

Niemodlin ul. 700-lecia – kierunek Piotrowa.
Niemodlin ul. Brzeska – ul. Podgórna.
Niemodlin ul. Boczna – kierunek Szydłowiec Śląski.

WIOSENNY PLAN PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ II ETAP

(eksploatowanej przez ZGKiM w Niemodlinie)

w miesiącu czerwcu 2014 r

1. 09.06.2014 r. Miejscowość Gracze.

2. 10.06.2014 r. Gracze – kierunek Magnuszowice – Magnuszowiczki.

3. 11.06.2014 r. Roszkowice – kierunek Rogi – Góra – Rutki – Molestowice.

4. 12.06.2014 r. Michałówek – kierunek Sosnówka.

5. 16.06.2014 r. Roszkowice – kierunek Krasna Góra.

6. 17.06.2014 r. Michałówek – kierunek Grodziec I – Grodziec II.

7. 23.06.2014 r. Gracze- kierunek Sarny Wielkie.

8. 24.06.2014 r. Roszkowice – kierunek Tłustoręby – Tarnica.

Gracze – kierunek Radoszowice.11.04.2014r.

        
Informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2014r. na terenie Miasta Niemodlina i Sołectw Gminy Niemodlin firma REMONDIS Gliwice
Sp. z o. o. dokona nieodpłatnego odbioru odpadów o dużych gabarytach oraz sprzętu AGD i RTV, z wyjątkiem opon i ram okiennych z szybami.
         W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie prosi Państwa o wystawienie w dniu 22 kwietnia 2014r. ww. odpadów w obrębie ustawionych przy budynkach pojemników do wywozu nieczystości komunalnych w taki sposób, aby były one widoczne od strony ulicy
.

Komunikat w wersji pdf


 14.01.2014r.

                  OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O LOKALE GMINNE

    Informuję mieszkańców, że na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 czerwca 2005r. Nr
XXIX/235/05 (z późniejszymi zmianami), listy osób
zakwalifikowanych do najmu lokali z 2013r. tracą ważność
z upływem roku kalendarzowego na jaki zostały sporządzone.
Osoby, których wnioski o przydział lokalu nie zostały
zrealizowane w roku 2013, podlegają ponownej weryfikacji na
podstawie aktualnych danych dotyczących warunków
mieszkaniowych i materialnych wnioskodawcy. W związku
z powyższym warunkiem ponownego wpisania na listę osób
ubiegających się o wynajem mieszkania jest złożenie wniosku
o przydział lokalu w terminie do dnia 31 stycznia 2014r.
    Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie ZGKiM
w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 3, w godzinach pracy
jednostki (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 15.00).

      /DYREKTOR/
mgr inż. Adam Piętka

  informacja.pdf

24.07.2013r.

Z A W I A D O M I E N I E

Informuję, że w dniu 27 lipca 2013 r. na terenie Miasta Niemodlina w zabudowie wielorodzinnej firma REMONDIS Gliwice Sp. z o. o. dokona nieodpłatnego odbioru odpadów o dużych gabarytach, z wyjątkiem opon i ram okiennych z szybami.

W związku z powyższym proszę mieszkańców budynków wielorodzinnych administrowanych przez ZGKiM w Niemodlinie
o wystawienie w przeddzień powyższego terminu ww. odpadów
w obrębie ustawionych przy budynkach pojemników do wywozu nieczystości komunalnych w taki sposób, aby były one widoczne od strony ulicy.
.


24.05.2013r.

     Wiosenny plan płukania sieci wodociągowej w miesiącach
maj/ czerwiec 2013 roku.

plan płukania sieci.pdf


24.04.2013r.

     
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie
w dniu 02 maja 2013r. będzie nieczynny.
W zamian za ten dzień Zakład będzie czynny w sobotę 11 maja 2013r.


   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie informuje, że w 2013 roku nie będzie podwyżki opłat za wodę
i ścieki. Cena utrzyma się na poziomie 2012 roku.

Cena za 1 m³ dostarczanej wody - 4,37 zł brutto
Cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków bytowych:- 5,30 zł brutto
Cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków z niewiadomego pochodzenia: 10,26 zł brutto
Opłata abonamentowa za wodę: 5,73 zł brutto/miesiąc
Opłata abonamentowa za ścieki: 3,43 zł brutto/miesiąc


07.03.2013r.

        
Informujemy, że w dniu 25 marca 2013r. na terenie Miasta Niemodlina i Sołectw Gminy Niemodlin firma REMONDIS Gliwice
Sp. z o. o. dokona nieodpłatnego odbioru odpadów o dużych gabarytach oraz sprzętu AGD i RTV, z wyjątkiem opon i ram okiennych z szybami.
         W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie prosi Państwa o wystawienie w dniu 24 marca 2013r. ww. odpadów w obrębie ustawionych przy budynkach pojemników do wywozu nieczystości komunalnych w taki sposób, aby były one widoczne od strony ulicy
.

Komunikat w wersji pdf24.01.2013r.

INFORMACJA O AWARII

   W dniu wczorajszym w godzinach wieczornych doszło do awarii sieci wodociągowej na ulicy Opolskiej w pobliżu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDYK w Niemodlinie.
  W związku z brakiem dostawy wody, na placu przy budynku NZOZ MEDYK została postawiona beczka z wodą. Przewidywany czas usunięcia awarii godzina 18.00 dnia dzisiejszego. Za niedogodności przepraszamy.


15 styczeń 2013 roku 

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O LOKALE GMINNE

     Informuję mieszkańców, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 czerwca 2005r. Nr XXIX/235/05 (z późniejszymi zmianami), listy osób zakwalifikowanych  do     najmu  lokali   z  2012r.  tracą   ważność z upływem roku kalendarzowego na jaki zostały sporządzone. Osoby, których wnioski o przydział lokalu nie zostały zrealizowane w roku 2012, podlegają ponownej weryfikacji na podstawie aktualnych danych dotyczących warunków mieszkaniowych  i  materialnych  wnioskodawcy.  W związku
z powyższym warunkiem ponownego wpisania na listę osób ubiegających się o wynajem   mieszkania  jest  złożenie   wniosku
o przydział lokalu w terminie do  dnia 31 stycznia 2013r.

     Wzór  wniosku   dostępny   jest w  siedzibie ZGKiM w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 3, w godzinach pracy jednostki (od poniedziałku do piątku w godz. 7ºº- 15ºº).

 

                                                       Mirosław Stankiewicz

                                                                      Burmistrz Niemodlina

wniosek o wynajem 2013r.03 styczeń 2013 roku 

UWAGA
SZANOWNI MIESZKAŃCY

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie przypominamy o właściwym użytkowaniu pomieszczeń wyposażonych w urządzenia grzewcze (junkersy i kuchenki gazowe), które mogą być źródłem zanieczyszczenia powietrza czadem, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia i życia.

W związku z powyższym prosimy o:

–    zapewnienie drożności przewodów kominowych i wentylacyjnych
       (nie zakrywać kratek wentylacyjnych!),

–    zapewnienie stałego dopływu powietrza do pomieszczeń poprzez nie doszczelnianie     okien,

–    wietrzenie pomieszczeń.

ogłoszenie wentylacja26 październik 2012 roku 

         Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2012r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie będzie nieczynny.
W zamian za dzień wolny 24 grudnia 2012r. Zakład będzie czynny
8 grudnia 2012r. (sobota)

29 październik 2012 roku 
14 marca 2012 roku

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

Informujemy iż z dniem 1 kwietnia 2012 roku następuje zmiana cen
i stawek opłat za wodę i ścieki.

Cena za 1 m³ dostarczanej wody -  4,37 zł brutto

Cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków bytowych:-  5,30 zł brutto

Cena za 1 m³ odprowadzanych ścieków z niewiadomego pochodzenia: 10,26 zł brutto

Opłata abonamentowa za wodę: 5,73 zł brutto/miesiąc

Opłata abonamentowa za ścieki: 3,43 zł brutto/miesiąc

Pobierz
Uchwała nr XXII/139/12 z dnia 2 marca 2012r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niemodlin
01 październik 2012 roku


JESIENNY  PLAN  PŁUKANIA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

(eksploatowanej przez ZGKiM w Niemodlinie) w miesiącu październiku 2012 r.

     Data płukania             Terenowy zakres płukania

I.

1. 1.10.2012 r.          Niemodlin – Gościejowice – Rzędziwojowice.

2. 1.10.2012 r.          Niemodlin ul. Opolska – kierunek na Opole. Niemodlin ul. Opolska – kierunek ul. Gościejowicka.

3.  2.10.2012 r.         Niemodlin ul. Opolska – osiedle „Liściaste”.

4.  3.10.2012 r.         Niemodlin ul. Opolska – kierunek ul. Dąbrowszczaków –  Osiedle PIASTÓW.

                              Niemodlin ul. Reymonta – osiedle POETÓW - kierunek Sady.

5.   4.10.2012 r.        Niemodlin ul. Aleja Wolności – kierunek Wydrowice.

Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. – ul. Korfantego.

6.   5.10.2012 r.        Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. – ul. Daszyńskiego – kierunek Lipno.

                               Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. – kierunek Brzęczkowice

                               Jaczowice - Jakubowie - Grabin.

7.   8.10.2012 r.          Miejscowość Grabin.

8.   9.10.2012 r.          Niemodlin ul. 700-lecia – kierunek Piotrowa.

Niemodlin ul. Brzeska – ul. Podgórna.

Niemodlin ul. Boczna – kierunek Szydłowiec Śląski.

II.

9.   10.10.2012 r.                        Miejscowość Gracze.

10.  11.10.2012 r.                        Gracze – kierunek Magnuszowice – Magnuszowiczki.

11.  12.10.2012 r.                        Roszkowice – kierunek Rogi – Góra – Rutki – Molestowice.

12.  15.10.2012 r.                        Michałówek – kierunek Sosnówka.

III.

13.   16.10.2012 r.              Roszkowice – kierunek Krasna Góra.

14.   17.10.2012 r.              Michałówek – kierunek Grodziec I – Grodziec II.

15.   18.10.2012 r.              Gracze- kierunek Sarny Wielkie.

16.    19.10.2012 r.              Roszkowice – kierunek Tłustoręby – Tarnica.

Gracze – kierunek Radoszowice.

Płukanie sieci wodociągowej odbywać się będzie od godz. 22oo do godz. 6oo dnia następnego.

W czasie płukania sieci może wystąpić brak wody a po płukaniu również pogorszona jej jakość – za co przepraszamy.

Plan w wersji MS Word
29 sierpień 2012 roku

        
Informujemy, że w dniu 3 października 2012r. na terenie Miasta Niemodlina i Sołectw Gminy Niemodlin firma REMONDIS Gliwice
Sp. z o. o. dokona nieodpłatnego odbioru odpadów o dużych gabarytach oraz sprzętu AGD i RTV, z wyjątkiem opon i ram okiennych z szybami.
         W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie prosi Państwa o wystawienie w dniu 2 października 2012r. ww. odpadów w obrębie ustawionych przy budynkach pojemników do wywozu nieczystości komunalnych w taki sposób, aby były one widoczne od strony ulicy
.

Komunikat w wersji pdf29 czerwiec 2012 roku 

                               
Z A W I A D O M I E N I E

       
 Informujemy, że na zlecenie Gminy Niemodlin w imieniu, której występuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Niemodlinie wyspecjalizowana firma dokonuje dwukrotnie w ciągu każdego roku (wiosną i jesienią) nieodpłatnej zbiórki odpadów
o dużych gabarytach oraz sprzętu AGD i RTV, z wyjątkiem opon
i ram okiennych z szybami. Dokładny termin zbiórki przedmiotowych odpadów jest każdorazowo podawany do publicznej wiadomości (na co najmniej miesiąc przed wywozem) poprzez Puls Niemodlina,
 a także informację na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie i Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie, na tablicach i słupach informacyjnych na terenie miasta Niemodlin, na stronach internetowych Gminy Niemodlin (www.niemodlin.pl) i Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie (www.zgkimniemodlin.pl) oraz przekazywany Sołtysom wszystkich Sołectw na terenie Gminy Niemodlin.
       
W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie zwraca się do mieszkańców Miasta
i Gminy Niemodlin o wystawienie ww. odpadów wyłącznie
w wyznaczonych terminach zbiórki. W przypadku wystawienia odpadów poza terminem bezpłatnej zbiórki ich właściciel zostanie ukarany mandatem karnym przez Straż Miejską w Niemodlinie lub zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sadu Rejonowego
w Opolu oraz zobligowany do ich usunięcia na własny koszt.

                                         /~/ mgr inż. Adam Piętka
                                       
Dyrektor ZGKiM w NiemodlinieZawiadomienie w wersji MS Word


7 maja 2012r

WIOSENNY  PLAN  PŁUKANIA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ
(eksploatowanej przez ZGKiM w Niemodlinie) w miesiącu maju 2012r.

I.

   Data płukania                    Terenowy zakres płukania

 

1.    7.05.2012 r.         Niemodlin – Gościejowice – Rzędziwojowice.

2.    8.05.2012 r.         Niemodlin ul. Opolska – kierunek na Opole.

                      Niemodlin ul. Opolska – kierunek ul. Gościejowicka.

3.    9.05.2012 r.         Niemodlin ul. Opolska – osiedle „Liściaste”.

4.   10.05.2012 r.        Niemodlin ul. Opolska – kierunek ul.
                                Dąbrowszczaków –  Osiedle PIASTÓW.

                                Niemodlin ul. Reymonta – osiedle POETÓW - kierunek Sady.

5.    11.05.2012 r.       Niemodlin ul. Aleja Wolności – kierunek Wydrowice.

                                 Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. – ul. Korfantego.

6.    14.05.2012 r.        Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. – ul.       

Daszyńskiego – kierunek Lipno.

                               Niemodlin ul. Boh. Powstań Śl. – kierunek Brzęczkowice

                                Jaczowice - Jakubowie - Grabin.

7      15.05.2012 r.       Miejscowość Grabin.

8.     16.05.2012 r.       Niemodlin ul. 700-lecia – kierunek Piotrowa.

                                 Niemodlin ul. Brzeska – ul. Podgórna.

          Niemodlin ul. Boczna – kierunek Szydłowiec Śląski.

II.

9.         17.05.2012 r.              Miejscowość Gracze.

10.       18.05.2012 r.              Gracze – kierunek Magnuszowice – Magnuszowiczki.

11.       21.05.2012 r.              Roszkowice – kierunek Rogi – Góra – Rutki – Molestowice.

12.       22.05.2012 r.              Michałówek – kierunek Sosnówka.

 

III.

13.       23.05.2012 r.              Roszkowice – kierunek Krasna Góra.

14.       24.05.2012 r.              Michałówek – kierunek Grodziec I – Grodziec II.

15.       25.05.2012 r.              Gracze- kierunek Sarny Wielkie.

16.       28.05.2012 r.              Roszkowice – kierunek Tłustoręby – Tarnica.

 Gracze – kierunek Radoszowice.

Płukanie sieci wodociągowej odbywać się będzie od godz. 22oo do godz. 6oo dnia następnego.

W czasie płukania sieci może wystąpić obniżenie ciśnienia wody a także pogorszona jej jakość – za co przepraszamy.

Pobierz2 marca 2012r.

        
Informujemy, że w dniu 27 marca 2012r. na terenie Miasta Niemodlina i Sołectw Gminy Niemodlin firma REMONDIS Gliwice
Sp. z o. o. dokona nieodpłatnego odbioru odpadów o dużych gabarytach oraz sprzętu AGD i RTV, z wyjątkiem opon i ram okiennych z szybami.
         W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie prosi Państwa o wystawienie w dniu 26 marca 2012r. ww. odpadów w obrębie ustawionych przy budynkach pojemników do wywozu nieczystości komunalnych w taki sposób, aby były one widoczne od strony ulicy
.

Komunikat w wersji pdf
2 luty 2012r.

 K O M U N I K A T
    W związku z ujemnymi temperaturami, które w najblizszych dniach nadal będą utrzymywały się w kraju, apelujemy do
lokatorów lokali mieszkalnych o zamykanie drzwi wejściowych do budynku, okien na klatkach schodowych i w piwnicach, gdyż
w ostatnich dniach nastąpiło wiele zamarznięć rur wodnych
i kanalizacyjnych.

                                                            DYREKTOR
                                                                /  /
                                                      mgr inż. Adam Piętka

Komunikat w wersji pdf
Miejsce powstawania tlenku węgla


31 styczeń 2012 roku
Niemodlin OPS- stołówka ZRPKPS w Niemodlinie ul. Rynek 44 od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 wydaje gorące napoje i kanapki osobom bezdomnym i ubogim oraz potrzebującym pomocy.02 styczeń 2012r.

              OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O LOKALE GMINNE

      Informuję mieszkańców, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 30 czerwca 2005r. nr XXIX/235/05
(z późniejszymi zmianami), listy osób zakwalifikowanych do najmu lokali z 2011r. tracą ważność z upływem roku kalendarzowego na jaki zostały sporządzone. Osoby, których wnioski o przydział lokalu nie zostały zrealizowane w roku 2011, podlegają ponownej weryfikacji na podstawie aktualnych danych dotyczących warunków mieszkaniowych i materialnych wnioskodawcy. W związku
z powyższym warunkiem ponownego wpisania na listę osób ubiegających się o wynajem mieszkania jest złożenie wniosku
 o przydział w terminie do 31 stycznia 2012r
.

     Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie ZGKiM w Niemodlinie ul: Wojska Polskiego 3 w godzinach pracy jednostki (od poniedziałku
do piątku w godz. 7.00- 15.00).
                             

                                                 Mirosław Stankiewicz
                                               
 Burmistrz Niemodlina 9 grudzień 2011r.

        Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą
w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 3 informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej znajduje się wykaz nieruchomości w którym do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na stawkę czynszu najmu za 1m2 przeznaczony jest garaż położony przy ul. Drzymały w Niemodlinie, na działce
nr 572/2 o powierzchni 28,71m2.
         Informacji na temat przetargu można uzyskać w siedzibie ZGKiM Niemodlin przy ul. Wojska Polskiego 3 pokój nr 106, tel. 774606318 wew.24.


31 sierpień 2011r.

        Informujemy, że w dniu 5 października 2011r. na terenie Miasta Niemodlina i Sołectw Gminy Niemodlin firma REMONDIS Gliwice
Sp. z o. o. dokona nieodpłatnego odbioru odpadów o dużych gabarytach oraz sprzętu AGD i RTV, z wyjątkiem opon i ram okiennych z szybami.
         W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie prosi Państwa o wystawienie w dniu 4 października 2011r. ww. odpadów w obrębie ustawionych przy budynkach pojemników do wywozu nieczystości komunalnych w taki sposób, aby były one widoczne od strony ulicy
. >>Pobierz<<


 09 sierpień 2010 r.

       Informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Niemodlinie przy ulicy Opolskiej 29 wynajmie boczną ścianę wyżej wymienionego budynku pod reklamę.