Telefon (77) 4606-423
(77) 4608-318
Fax (77) 4606-423

Ogłoszenia


02.11.2018r.

    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU


 

29.08.2018r.

 


26.07.2018r.

    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA


07.06.2018r.

W załączniku informacja dla mieszkańców Wspólnoty/ Spółdzielni Mieszkaniowej o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

    ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH


 04.06.2018r.

    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

(Wyznaczone do najmu pomieszczenie gospodarcze (komórka) o pow 3,87m2 przeznaczone jest do najmu jako dodatkowe pomieszczenie gospodarcze do lokalu mieszkalnego.)

    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

(Wyznaczone do dzierżawy część działki o pow. 8,82m2 przeznaczona jest na dzierżawe terenu z preznaczeniem pod kiosk handlowy.)

    WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

(Wyznaczona do najmu część korytarza o pow. 1,70m2 przeznaczone jest do najmu  jako dodatkowe pomieszczenie gospodarczedo lokalu mieszkalnego)

 


 30.05.2018r.

     Decyzja- Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Niemodlin 2018

 


26.04.2018r.


04.04.2018r.


 20.03.2018r.

     WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

(Nieruchomość położona w Niemodlinie, działka nr 583 z k.m.9
o pow. 0,1388 ha (Bp). Nieruchomość stanowi własność Gminy Niemodlin.)


 

15.03.2018r.

     WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

(Przeznaczone do najmu pomieszczenia użytkowe mieszczą się w budynku użyteczności publicznej położonym w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego 3 posadowionym na działce nr 888/1 z k. m. 11
o pow. 0,8376ha.)

 


07.03.2018r.


 

16.02.2018r.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania „Modernizacji układu napowietrzania dla dwóch SBR na oczyszczalni ścieków
w Gościejowicach Małych”.>>> PLIK PDF


12.02.2018r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - marzec 2018

 


Zawiadomienie

 o zmianie cen i stawek opłat za wodę i odbiór ścieków od dnia 1 lutego 2018 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/275/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Niemodlinie zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Niemodlin w okresie od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.

Cena za 1 m3 dostarczanej wody    5,26 zł/m³ brutto

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków bytowych    6,99 zł/m³ brutto

Opłata abonament. dla odbiorców posiadających wodomierz główny    7,15 zł brutto /miesiąc

Opłata abonament. dla odb. posiadających wodom. główny i dodatkowy    8,23 zł brutto /miesiąc

Opłata abonam. dla odbiorców z lokali w budynkach wielolokalowych    4,26 zł brutto /miesiąc

Opłata abonamentowa za odprowadzanie ścieków do kanalizacji    5,12 zł brutto /miesiąc


14.12.2017r.

dzierżawa terenu na targowisku

dzierżawa terenu przy ul. Podwale

komórka ul. Drzymały 17

lokal użytkowy ul. Wojska Polskiego 3


OGŁOSZENIE

UWAGA !

POJAWILI SĘ FAŁSZYWI PRACOWNICY ZGKiM

Informujemy, że żaden z pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie nie jest upoważniony do przyjmowania wpłat gotówkowych w domach naszych klientów.

Przypadki takich działań należy zgłosić bezpośrednio na policję lub do naszego zakładu.

ogłoszenie.pdf

 

 


archiwum

 

 

 pobierz przeglądarkę plików MS Word (rozszerzenie *.doc, *.rtf, *.docx)
pobierz przeglądarkę plików Adobe Reader (rozszerzenie *.pdf)