Telefon (77) 4606-423
(77) 4608-318
Fax (77) 4606-423

Ochrona danych


Kontakt z inspektorem ochrony danych:

Wiesław Lechowicz, adres email: iod@zgkimniemodlin.pl

poczta: Inspektor ochrony danych, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, ul. Wojska Polskiego 3, 49-100 Niemodlin

 Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”.

 Inspektor ochrony danych udziela odpowiedzi wyłącznie osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie. W tym celu osoby kierując zapytanie w formie elektronicznej lub listowej proszone są o podanie swoich danych osobowych służących do identyfikacji: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer klienta z faktury za świadczenie usług przez ZGKIM w Niemodlinie. Osobom występującym anonimowo lub podającym dane osobowe nieprzetwarzane przez ZGKIM w Niemodlinie nie będzie udzielona konsultacja, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO.

Prawa osoby, ktorej dane dotyczą

Polityka prywatności