Telefon (77) 4606-423
(77) 4608-318
Fax (77) 4606-423

Podaj stan wodomierza
Podaj stan wodomierza


Wpisując stan wodomierzy, należy wpisać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony licznika. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych.

Stan wodomierza wraz z nazwiskiem i dokładnym adresem prosimy wysłać na adres: e-mail: stanwodomierza@zgkimniemodlin.pl