Telefon (77) 4606-423
(77) 4608-318
Fax (77) 4606-423

Kadra kierownicza

DYREKTOR
mgr inż. Adam Piętka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Sukiennik

KIEROWNIK DZIAŁU KOMUNALNO-MIESZKANIOWEGO
mgr inż. Łukasz Środa

P.O. KIEROWNIK SEKCJI UTRZYMANIA RUCHU
Wojciech Wielgus

P.O. KIEROWNIK WYDZIAŁU PRODUKCJI
inż. Daniel Szlembarski